• प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने,
  • निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिबृद्दि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
  • कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने,
  • बहुसरोकारवाला निकायहरु बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिशचितता गर्ने