जम्मा सूचना: 11
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
केराको टिस्यूकल्चर बिरुवाको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080।12।11 Closed !!!
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-11-14 Closed !!!
प्रस्तावना आह्ववान सम्बन्धी सूचना 2080-08-11 Closed !!!
न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !! 2080-07-22 Closed !!!
2080।081 को सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2080-06-17 Continuous
2080।081 को प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना 2080-06-17 Closed !!!
सूचीकृत निवेदन फारम 2080-06-17 Closed !!!
सुचिकृत हुने बारे सुचना आ.वा २०७९/८० 2079-04-26 Closed !!!
प्रस्तावना आहवान सम्बन्धि सूचना 2079-04-06 Closed !!!
म्याद थप सम्बन्धि सूचना 2078-08-08 Closed !!!
मकै जोनमा आव २०७८/७९ बार्षिक कार्यक्रममा सुचिकृत हुन्नको लागि सूचना 2078-05-15 Closed !!!