सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्रस्तावना आह्ववान सम्बन्धी सूचना 2080-08-11 2080-08-25
न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !! 2080-07-22 2080-08-21
2080।081 को सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2080-06-17 Continuous

प्रकाशनहरु

कृषि पर्यटन विकाश
केरा जोन क्षेत्र विस्तार फर्मेट
चक्लाबन्दी फर्मेट
ट्रस्ट सहितको खलियान निर्माण
भण्डार घर निर्माण
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७
कृषि पर्यटन विकाश
केरा जोन क्षेत्र विस्तार फर्मेट
चक्लाबन्दी फर्मेट
ट्रस्ट सहितको खलियान निर्माण
भण्डार घर निर्माण
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्येक्रम संचालन कार्यविधि
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यानवयन कार्यविधि - २०७४
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५