नेपाल सरकार
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, सर्लाही

(कार्यक्षेत्रः सर्लाही र रौतहट)

फोन नं.:०४६-५२०४१६
ईमेल:
pmamp.piu.saralahi@gmail.com