सम्पर्क

नेपाल सरकार
 कृषि तथा पशुपन्छी विकाश मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई,धान जोन,
सर्लाही 
वेवसाइट : http://sarlahi.pmamp.gov.np/
इमेल : pmamp.piu.saralahi@gmail.com

शिव चन्द्र झा

शिव चन्द्र झा

(निमित कार्यालय प्रमुख)
प्रविन कुमार झा

प्रविन कुमार झा

(सहायक सुचना अधिकारी)