ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत application/pdf View Download
शिव चन्द्र झा

शिव चन्द्र झा

(निमित कार्यालय प्रमुख)
प्रविन कुमार झा

प्रविन कुमार झा

(सहायक सुचना अधिकारी)