स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
शिव चन्द्र झा

शिव चन्द्र झा

(निमित कार्यालय प्रमुख)
प्रविन कुमार झा

प्रविन कुमार झा

(सहायक सुचना अधिकारी)