Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 स्यालो ट्युबवेल छनौट नामावली Detail view Download
2 कार्ययोजना Detail view Download
3 प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सुचना Detail view Download
4 परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल २०७७ Detail view Download
5 बोरिंग कृषि यन्त्रीकरण तथा कृषि पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सुचना Detail view Download
6 सर्लाही जिल्लाभित्रका कृषक समुह/सहकारी/उधमीको लागि चक्लाबन्दी, बालि सघनता कार्यक्रमको सुचना Detail view Download
7 कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन तथा नर्म्स, २०७५ Detail view Download
8 Land Utilization Policy 2069 Detail view Download
9 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Detail view Download
10 राष्ट्रिय कृषि-वन नीति २०७६ Detail view Download
11 राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति २०७५ Detail view Download
शिव चन्द्र झा

शिव चन्द्र झा

(निमित कार्यालय प्रमुख)
प्रविन कुमार झा

प्रविन कुमार झा

(सहायक सुचना अधिकारी)